Rendelet a barlangi búvárkodásról

Hosszú vajúdás után, január 22-én a Magyar Közlönyben végre megjelent a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 3/2007. (I. 22.) KvVM számú rendelete a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeirõl, valamint a barlangok kiépítésérõl szóló korábbi
13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról. A rendelet az elmúlt évek tapasztalatai nyomán teljesen újra szabályozza a barlangi búvármerülések feltételeit, beleértve az engedélyezés, a merülésvezetés, a látogatás, az oktatás, a kutatás, valamint a mentés feltételeit. A szabályok szigorúak, de szakszerûek és teljesíthetõek, köszönhetõen annak, hogy a jogszabály alkotói a Magyar Búvár Szakszövetség által összehívott, többféle rendszerhez tartozó (CMAS, IANTD, NAUI, TDI stb.) barlangi búvár oktatók tapasztalatára és egységes szakértõi véleményére támaszkodtak.

Alapvetõ kiindulási feltételként a jövõben barlangi búvár merültetésre az a természetes vagy jogi személy kaphat engedélyt, akinek a felelõs merülésvezetõje rendelkezik a sportági szakszövetség által elismert barlangi búvár és merülésvezetõ képzettséggel és a tervezett merülést is õ vezeti. A vezetõkre és a résztvevõkre vonatkozó jónéhány egyéb feltétel (orvosi alkalmasság, biztosítás, képzettség stb.) között érdekes lehet, hogy barlangi merülésen oktatottként kizárólag legalább nyíltvízi haladó búvár képzettséggel rendelkezõ személy vehet részt.

Ami különösen érdekelheti a búvárokat, hogy milyen hazai barlangokban lehet merülni, az a rendelet 3. számú mellékletében olvasható. E barlangok a következõk (az oktatásra is engedélyezetteket kiemeljük):
Baradla Rövid-Alsóbarlang elsõ zárt
(4. számú) szifonja (gyakorisági korlátozás nélkül)
, Szalajka-forrásbarlang (legfeljebb 5x2 fõ/nap), Molnár János-barlang (legfeljebb 10 fõ/nap), Rácz-fürdõi-forrásbarlang (legfeljebb 3 fõ/hét), Halász Árpád-barlang (legfeljebb 2x2 fõ/nap), Hévízi-forrásbarlang (legfeljebb 10 fõ/nap), Tapolcai Kórház-barlang
(legfeljebb 4 fõ/nap),
Tapolcai-tavasbarlang (legfeljebb 20 fõ/nap), Abaligeti-barlang (legfeljebb 3x3 fõ/nap).

A rendelet teljes szövege letölthetô
>itt<