Impresszum
 


SUBMARINE BÚVÁRMAGAZIN

Kiadó:
Jaguár Reklám és Kiadó Kft.

Levelezési cím:
1124 Budapest, Fodor u. 58.

Mobil:
20/439-0111
(a +36/1267-9999-es vonalas számunk áthelyezés alatt.
Körzetváltás miatt jelenleg nem elérhetÅ‘.)


E-mail:
info@submarine.hu

Felelôs kiadó, fôszerkesztô:
Herold István

Szerkesztô:
Schütz Gabriella

Tervezô és tördelôszerkesztô:
Král Balázs

Megjelenik negyedévente
Terjesztés: Lapker Rt., búvár- és sportboltok, elôfizetés